Montáž vaničky

 • Zděné stěny je nutné obložit až po podlahu. Pokud při montáži zasekáte vaničku pod obklad, sprchový kout bude přesahovat rozměry vaničky a nebude možné jej namontovat !!! Později se může na silikonovém těsnění vytvořit drobná trhlina, která může mít za následek vlhnutí stěny.
 • Transparentním silikonovým tmelem utěsníme jednotlivé části sifonu k vaničce, aby se materiál sifonu spojil s vaničkou a nedocházelo později k zavodnění. Před zabudováním samotné vaničky zkontrolujeme těsnost samotného sifonu.
 • K utěsnění vaničky (mezeru mezi vaničkou a stěnou) použijeme transparentní silikon, utěsníme vaničku po celém jejím obvodu. Necháme vytvrdnout 24 hodin a až potom začneme s montáží sprchového koutu.

Montáž sprchového koutu

 • Stěna musí být pevná a prostor pro montáž musí být ve vodováze a v pravém úhlu.
 • Prostor pro montáž musí být zbaven nečistot a prachu. Suchý a odmaštěný např. technickým benzínem.
 • Ujistěte se, že sprchová vanička je osazena správně podle montážního návodu.
 • Zvláštní pozornost je třeba věnovat při vrtání otvorů, aby nedošlo k poškození potrubí nebo elektrických kabelů.
 • Před montáží prosím odstraňte ochrannou fólii z hliníkových profilů a zkontrolujte kompletnost výrobku a jeho bezchybnost.
 • Montáž sprchového koutu na vaničku: Při montáži sprchového koutu na vaničku, třeba brát v úvahu, že samotný montážní prostor je od vnější hrany vaničky po začátek spádování vaničky, což je cca 5cm podle typu vaničky.
 • Montáž sprchového koutu na podlahu: V případě montáže na podlahu bez vaničky, třeba od rozměru sprchového koutu směrem dovnitř vytvořit cca min. 5cm rovnou montážní plochu.

Sprchový kout skládejte podle přiloženého montážního návodu. Pokud jste návod nedostali v kartonu, kontaktujte ihned kancelář společnosti Aquatek, kde Vám následně prostřednictvím mailu nebo faxu příslušný montážní návod zašlou. Bez montážního návodu v žádném případě nepokračujte v montáži. V případě problémů při montáži kontaktujte kancelář společnosti Aquatek, kde Vám rádi poskytneme informace ohledně správného postupu při montáži. V takovém případě mějte u sebe příslušný návod k výrobku, pero a papír.

Sprchový kout skládejte vždy na sucho bez použití silikonu (kromě ojedinělých případů, kdy je nutné některé díly přilepit, protože nemohou být vrtané). Pokud sprchový kout namontujete, až po skončení montáže přistupte k utěsnění sprchového koutu. Každý sprchový kout společnosti Aquatek se utěsňuje silikonem pouze z vnější strany. Je zakázáno utěsnění silikonem z vnitřní strany, protože zastavíte plynulý tok stékající vody mezi profily a voda se tak nedostane do vaničky, ale začne se v profilech hromadit a může dojít k přetečení v místech jako je místo spojení skla a těsnění na pevných částech rámových sprchových koutů z jedné a druhé strany koutu. Na utěsnění sprchového koutu použijte sanitární transparentní silikon a naneste jej na všechna místa, kde by mohlo dojít k přetečení, ale pouze z vnější strany (např. Místo, kde se spojuje spodní vodící profil se svislým a U profilem na stěně + v místě pochromované krytky pro spojení uvedených profilů).

Při osazování sprchového koutu musí být podklad pod ním ve vodováze. (Vanička, zeď, podlaha). Pokud tento podklad není rovný, sprchový kout v žádném případě nepřizpůsobujte uvedenému podkladu, ale osaďte ho do roviny a do vodováhy a podložte. Vrchní a spodní vodící profily, u rámových sprchových koutů, musí být ve vodováze a musí být od sebe stejně vzdálené po celém obvodu sprchového koutu, aby se dvířka bezvadně osadili a neomezila se tak jejich pohyblivost a těsnost.

Při osazování pantů na sklo všechny jejich díly odmastěte (panty, těsnění, místa pro uchycení o sklo, jakož i samotné sklo), aby nedošlo ke klesání pantů a následně zpět zajistěte.

Sprchové kouty je nutné po skončení montáže promazat. Mažeme panty, které otevírají dvířka, mažeme vrchní a spodní vodicí profily při zasouvacích dvířkách. Tento úkon opakujeme pravidelně, když pocítíme zhoršené otevírání nebo zasouvání dvířek. Na mazání použijeme silikonový olej nebo teflonové mazivo.

Upozornění:

 • Montáž sprchového koutu není jednoduchá a proto jsou k montáži zapotřebí minimálně dvě osoby.
 • Jednotlivé skleněné díly pokládejte vždy na vhodnou měkkou podložku např. karton, ne přímo na dlažbu. Sprchový kout skládejte vždy na vhodné měkké podložce např. kartonu, v žádném případě ne na holé dlažbě nebo podlaze, abyste si při montáži nepoškrábali hliníkové profily.
 • Před montáží a během ní zacházejte opatrně se skleněnými částmi sprchového koutu - pozor sklo !!!
 • Při montáži dejte pozor, aby skleněné hrany, které nejsou orámované hliníkovými profily nepřišly do kontaktu s jinými předměty jako např. dlažba, beton, železo, sklo ...